@Võ-Việt-Hưng Bài này có đúng đề bài chưa bạn nhỉ?